Healing

Healing betyr å hele eller helbrede. Det er en helhetlig behandlingsmetode. En healer har oppdaget og videreutviklet sine medfødte evner. Behandlingen skjer i kraft av kjærlighet og ved hjelp av fysisk og energetisk berøring.

Rundt og inni kroppen vår er det energi. Denne energien er knyttet til tanker, følelser, bevissthet og ubevissthet. Når vi har det bra flyter energien i oss og når vi ikke har det bra påvirker dette energien. Da kan vi få fysiske, psykiske og mentale plager. Vi påvirker selv energien i og rundt oss og vi blir selv påvirket av andre energier. Ved å jobbe med disse energiene kan healingen i seg selv begynne. Kort forklart er det hjelp til selvhjelp.  Healing er et supplement til annen behandling, ikke en erstatning.

Hvordan foregår behandlingen?

Hvert enkelt menneske har noe særegent med seg. Derfor vil alle som kommer til meg bli behandlet individuelt.

Det starter med en samtale hvor vi belyser det som er av betydning for deg. Det kan være fysisk, psykisk, mentalt, miljøet rundt deg og andre faktorer. Etter hvert legger du deg på behandlingsbenken. Jeg berører kroppen på en energetisk eller fysisk måte. Jeg formidler direkte hva jeg oppfatter. Noen ganger  foregår det i stillhet. Da formidler jeg informasjonen i etterkant av healingen. Det kan forklares som om vi berører dype, sterke og kjærlighetsfulle energier. Denne måten å jobbe på hjelper til at du kan få tak i din egen kjærlighetskraft og med det hjelpe deg selv til å anerkjenne deg selv som den du er på en ny måte. Vi avslutter med en samtale for å oppsummere opplevelsen.  Deretter diskuterer vi forløpet av eventuelle behandlinger fremover i tid.
Hver behandling tar opptil 1 klokketime. Det kan settes av lengre tid ved behov.

Hvem kommer for å få healing?

Healing kan virke stimulerende på mennesker i alle aldre. Spedbarn, barn, ungdom, voksne og eldre. Det er ingen begrensning på hvem som kan ha utbytte av healing. Plager mange kommer med kan være akutte, kroniske, fysiske, psykiske og mentale. Noen har ikke spesielle plager men ønsker å slappe av, få mer energi, øke livsgleden og bli mer bevisst og ha det bedre med seg selv. Alle har noe felles og det er at de ønsker en forandring.

Bestill time her!